Sudden Rush – All Hawai’i Lyrics (feat. Ka’ikena Scanlan, Fire Woman & Homework Simpson)

[Verse 1: Ka’ikena Scanlan]
No hea mai ʻoe no hea kou
Wahi e pana kou
ʻĀina pana kou wahi
Mai ka mole
ʻO lehua a Hilo Hanakahi
E kūlike kākou
E kū i ka lōkahi
Nā kākou no kākou keia
Mai ke ao ʻana mai a huli ka iʻa
Pehea e kū ai me ka haʻaheo
E kūpaʻa ma ka naʻau
Mai paʻa i ka leo
Nā mea iki a i nā mea nui
He aloha ʻāina o nō kuʻu lāhui
I loko o ka ʻeha
I loko o ka nani
Ma hope o ka ʻāina
Ma hope o Liliʻuolani

[Bridge: Fire Woman]
E iho e
E iho ana o luna
E piʻi e
E piʻi ana o lalo
E hui e
E hui ana nā moku
E kū ana ka paia e

[Chorus]
All Hawaiʻi stand together
All Hawaiians we here forever
Forever?
Forever, ever?

[Verse 2: Homework Simpson]
E ola mau
E hoʻomau
E mau ana kona welo
Noelo a hoʻokau
I ka hae
Nani o ka pae
ʻĀina o Hawaiʻi
Mai ka ʻula i ka lae
Ke kama ʻehu o lōʻihi
A i ka lihi o kahiki
Mai kahi kihi
A i kahi kihi
E ala mai e nā ʻalamihi
Na paiʻea ʻaʻama me nā elepi
E huli hoʻi lā pākeke o ka enemi
O nā puʻu kālā
O ke aupuni noho hewa
Eia nō kāu hoʻolewa
E pili ana o lalo
E hume i ka malo
E hoʻomākaukau i ke pipi kalo
A paepae hou nā pā pōhaku
E paʻa maila ka mana o nā kuahu
ʻAʻohe mea nāna e kūlaʻi
ʻAʻohe mea nāna e kūʻai
E ala mai e nā koa aloha ʻāina
A hele o wale nō
Eō mai

[Chorus]
All Hawaiʻi stand together
All Hawaiians we here forever
Forever?
Forever, ever?

[Verse 3: King Don 1]
Kala mai
Kala mai
Hele mai
A hoʻolohe i nā leo
O nā koa o Hawaiʻi
Mākaukau nō a ʻeleu
Me ka manaʻo hoʻokahi
Mai Hilo i Kauaʻi
Niʻihau ke alakaʻi i ke ʻōlelo ʻōiwi
Manaʻo wau i nā makahiki ʻo wau
Wale nō nā pāleo ma ka ʻōlelo Hawaiʻi
Inā māmake e lohe kēia ʻano kaila
Nānā i ke aniani kū ma mua kū a laila
Kuha ka manaʻo o ka kānaka ka ʻāina
Me ke kaona ma waena o kuʻu mau nui laina
ʻŪ ana poʻe (kūʻē)
ʻŪ ana maoli (ea)
Ua hala ka manawa a hiki i kēia lā
E nānā i kēia mau kānaka ʻōiwi
Me ko lākou mai kaila kākou o ia Hawaiʻi
Kū me ka mana
O ka ʻohana
Mana ʻolana
E hui ana
I lanakila
Nā pilikia
I hāʻawi e ʻAmelika
A laila hele wale e nā poʻe o Hawaiʻi
Nā wahine me nā kāne
Hoʻomau kānaka maoli, kamaʻāina, malihini
Nā kūpuna me nā keiki
Hoʻo ikaika i nā leo me ka manaʻo hoʻokahi

[Chorus]
All Hawaiʻi stand together
All Hawaiians we here forever
Forever?
Forever, ever?

[Bridge: Fire Woman]
E iho e
E iho ana o luna
E piʻi e
E piʻi ana o lalo
E hui e
E hui ana nā moku
E kū ana ka paia e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *