Hillsong Worship – What I Beautiful Name lyrics

[Verse 1]
Kami to tomo ni atta
Hajime no kotoba
Anata no eiko wa
Chini michite iru

[Chorus 1]
Nante uruwashii Nante uruwashii
Iesu Kirisuto no
Sono uruwashii na ni masaru mono wa nai
Nante uruwashii Iesu no na wa

[Verse 2]
Watashi no tsumi mo zenbu
Tsutsunda ai ni yori
Watashi wo anata kara hanasu mono wa nai

[Chorus 2]
Nante subarashii Nante subarashii
Iesu Kirisuto no
Sono subarashii na ni masaru mono wa nai
Nante subarashii Iesu no na wa
Nante subarashii Iesu no na wa

[Bridge 1]
Tsumi mo shi mo Anata no mae de
Shizumatte hirefusu
Hoero ten yo eikou are
Yomigaetta Iesu ni

[Bridge 2]
Shu ni narabu mono wa nai
Eien no oh Kami
Kuni chikara saka are
Iesu no sono nani

[Chorus 3]
Nante chikara aru nante chikara aru
Iesu Kirisuto no
Sono chikara aru na ni masaru mono wa nai
Nante chikara aru Iesu no na wa
Nante chikara aru Iesu no na wa

[Chorus 3]
Nante chikara aru nante chikara aru
Iesu Kirisuto no
Sono chikara aru na ni masaru mono wa nai
Nante chikara aru Iesu no na wa
Nante chikara aru Iesu no na wa