Kjell Hoglund – Sokrates Lyrics

Det är en vacker morgon och Sokrates är glad
Han känner att han gjort sitt allra bästa
Han är dömd till döden enligt grekisk lag
Ett pris som är för högt för dom flesta
Men Sokrates vet ju att döden inte finns
Att dö är inte värst av det som händer
Nej, då är lögnen värre och om det goda vinns
Så sköljs det upp på evighetens stränder
“Och det är ingen dålig vinst” säger filosofen
“därmed vill jag låta mig nöja
En falsk moral kan på sin höjd fördröja katastrofen
Men den blir inte mindre av att dröja”

Vem ska älska Britt-Mari när kärleken är död
Om Britt-Mari nu låter sig beröras
Vem ska förföra ungdomen när Sokrates är död
Om ungdomen nu låter sig förföras?

Döden kan bara drabba fysiskt materiel
Som inget annat är än en kostym
Lögnen däremot den tränger in i din själ
Som en slags ondskefull parfym
“Vilket gift är farligt” frågar Sokrates till slut
“det som förgiftar själen eller det som dödar kroppen
Jag är inte rädd att dö för jag har dött förut
Varför frukta dom naturliga förloppen?”
“Om jag har handlat brottsligt om jag har handlat fräckt
Om jag är god och vis eller galen
Kan ni bedöma utifrån dom drömmar som jag väckt”
Säger Sokrates och tömmer giftpokalen

Vem ska se på Britt-Mari när skönheten är död
Om Britt-Mari nu låter sig betraktas
Vem ska förakta gudarna när Sokrates är död
Om gudarna nu låter sig föraktas?

Vem ska tro på Britt-Mari när sanningen är död
Om sanningen nu låter sig bestridas
Vem ska förvrida lag och rätt när Sokrates är död
Om lag och rätt nu låter sig förvridas?